Disclaimer

Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. BOV is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.


Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de informatie, beelden, andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan de BOV of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de BOV.

Derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de BOV geen controle heeft. BOV draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.


Cookies

Deze website gebruikt cookies om instellingen te onthouden:
• Voor het tijdelijk opslaan van uw keuzes.
• Voor het bijhouden van uw winkelwagen;
• Voor het onthouden van uw logingegevens;
Een cookie is een klein bestandje dat met deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen, voorkeuren en tijdelijke gegevens te onthouden. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt voor de goede werking van de website. Daarom wordt ook niet specifiek om uw toestemming gevraagd.

Informatie

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:
Bewust Ondernemende Vrouwen
e-mail: info@bewustondernemendevrouwen.nl
mobiel: 06-48132402
 Bij BOV ontmoet je gelijkge­stemden die tegen dezelfde dingen aanlopen of al aangelopen zijn. Er is een mooie wisselwerking tussen de aanwezigen. We werken aan een thema in een ontspannen prettige sfeer die ons weer een stapje bewuster maakt. Een hele mooie manier om (samen) te groeien.

 

 Bij BOV vind ik een combinatie van zakelijkheid en bewuste verdieping. De bijeenkomsten en de gesprekken helpen mij om mijn praktijk op te zetten vanuit wie ik ben, in plaats vanuit een 'buitenkant-plaatje'. Zo leer ik geaard en bezield ondernemen.
Ik ben nooit bij andere netwerkmeetingen geweest, (althans niet mbt ondernemen) dus kan het niet echt vergelijken. Esther Boas