Kun je spreken van Duurzaamheid als dit ten koste gaat van de werknemer?

De afgelopen tijd heb ik diverse netwerkbijeenkomsten
bijgewoond en veel gehoord over ‘duurzaamheid’. Het gaat
dan voornamelijk over hoe we duurzaam kunnen ondernemen
en hoe we nog beter kunnen omgaan met de schaarse
grondstoffen.
Waar ik minder over hoor, is hoe we duurzaam kunnen omgaan
met de mensen die in deze ondernemingen werken.  3 miljoen
Nederlandse werknemers geven aan dat zij behoefte hebben
aan maatregelen tegen werkstress.

 

 

Hoe maken we ruimte voor de mens in zijn kracht?
Groei is belangrijk voor een bedrijf, maar groei geeft vaak ook
werkdruk en stress. Hoe gaan werkgevers en werknemers
daarmee om? In zijn algemeenheid zou je kunnen zeggen dat
werkdruk gezond is. In een ‘gezond’ bedrijf tref je ‘gelukkige’
werknemers. Als je je werk vanuit passie en vreugde doet, kun je
dagelijks een hoop werk verzetten en is de voldoening enorm. Als
je daarnaast een stuk samenwerking kunt creëren en elkaar kunt
motiveren en stimuleren, is het plaatje helemaal compleet.
Betere prestaties komen onder andere door meer initiatief, meer
betrokkenheid, meer plezier, meer creativiteit en meer openstaan
voor vernieuwingen en veranderingsprocessen.

 

Zelf het goede voorbeeld geven
De taak van de leidinggevenden is om een omgeving te scheppen,
waarin deze betere prestaties tot stand kunnen komen. Geef als
leidinggevende een goed voorbeeld en benut optimaal de
diversiteit van mensen. Geef vertrouwen en onderzoek waar je een
positieve invloed op kunt hebben. Hier is bijvoorbeeld een grote
winst te halen in je positieve taalgebruik in combinatie met je
intonatie en houding. Het resultaat zul je terugzien op de
werkvloer. Vermijd gedrag dat voorkomt uit (on)macht en angst. Dit
heeft namelijk grote consequenties op de werkvloer. Ook al zijn dit
soort processen niet altijd direct zichtbaar en voelbaar voor een
ieder, ze zijn er wel.

 

Hoe is de belastbaarheid?

Dat dit complexe proces niet altijd soepel verloopt, bemerk ik in
mijn coaching praktijk. Zowel leidinggevenden, directeuren als
werknemers komen naar mijn coaching sessies om meer inzicht te
krijgen en om een nog groter bewustzijn te ontwikkelen.  
Ik begeleid onder andere mensen die niet goed meer in staat zijn
om te werken met de stress die voortkomt uit de enorme werkdruk.
Er is te vaak over een grens gegaan en de mensen zijn volledig
uitgeput. Gevolg is dat zij daardoor vaak individualistisch zijn gaan
werken. Ze doen het hoognodige en zijn ontevreden en verveeld.
De communicatie verloopt meestal negatief en kortaf, wat weer
onvrede en onbegrip oproept. Veel mensen ervaren daardoor een
stuk eenzaamheid en voelen zich niet gehoord en gezien. Een
cliënt van mij verwoordde het onlangs als volgt: “Ik gooi het over
het muurtje, dan ligt het niet meer op mijn bordje”. Als we werkelijk
overgaan tot een dergelijk gedrag, dan is de werkvreugde en
verantwoordelijkheid ver te zoeken.

 

Positieve actie vanuit de praktijk
Toch kan het ook anders. Onlangs begeleidde ik een cliënt die zijn
werk veel jaren vol overgave had gedaan. Iedereen was tevreden
over hem, want hij wist voor alles een oplossing en kon geen NEE
zeggen. Je kon werkelijk altijd op hem rekenen. Hij loste alle
problemen zonder gezeur op. Dat dit gedrag ook een keerzijde had
moest hij ondervinden, toen zijn lichaam niet meer wilde doen wat
hij voor ogen had. Hij kwam voor zichzelf in een enorme strijd
terecht en er was oprecht werk te doen, maar dan vooral eerst
voor zichzelf. De kans dat deze meneer ziek thuis zou komen te
zitten, was echt groot. Gelukkig kwam zijn leidinggevende in actie.
Deze oververmoeide meneer kwam in de coaching en al gauw
hadden we boven water gekregen waarom hij dit (onbewuste)
gedrag ooit was gaan vertonen. De symptomen die deze meneer
vertoonde waren zeer ernstig en ik vroeg om toestemming om het
bedrijf te informeren dat er ook echt maatregelen genomen
moesten worden op de werkvloer. Alleen coaching was hier niet
voldoende.
Normaal vindt er geen inhoudelijk gesprek plaats tussen mij en het
bedrijf om het vertrouwen en de veiligheid te garanderen. Er is
echter altijd één uitzondering op deze regel en dat is als ik voel
dat er gevaar dreigt. Toestemming van de cliënt en een open
communicatie met de betrokkenen is dan erg belangrijk.
Er werd vanuit het bedrijf besloten om een duurzame oplossing te
realiseren en deze meneer over te plaatsen naar een andere
afdeling. Hij kon daar werkzaamheden gaan doen die minder

stressgevoelig waren. Zijn enorme ervaring kwam goed uit op deze
andere afdeling en hij zorgde voor structuur en overzicht. Zijn
enorme ervaring werd met open armen ontvangen. Iedereen was
oprecht blij. Hij voelde zich gezien en gewaardeerd.
Ondertussen werd deze meneer tijdens de sessies bij mij bewust
waar de valkuilen lagen en leerde hij om daar anders naar te
kijken, waardoor er ook een ander gedrag ontstond. Oude emoties
kwamen boven water en door middel van proceswerk konden die
ook een plek krijgen.
Hij functioneert op dit moment goed in het bedrijf. Hij is weer met
groot plezier zijn werk aan het doen en vindt het fijn om zijn
steentje bij te dragen. Hij ervaart het even als een zegen om werk
te hebben waar niet zoveel stress aan gekoppeld zit. Zijn lichaam
krijgt nu de tijd om eerst eens even te stabiliseren. Stap voor stap
wordt er gekeken wat wijsheid is. De dankbaarheid naar mij en
naar zijn leidinggevende is groot. Zijn leven heeft een prachtige
positieve wending gekregen en zijn gezondheid is vooruit aan het
gaan. Hij voelt zich werkelijk gezien en gehoord en leert nieuw
gedrag vanuit een diep bewustzijnsniveau. Dat stuk aandacht is
van essentieel belang en van onvergetelijke waarde en betaalt zich
snel terug. Met elkaar is er gewerkt aan een duurzame oplossing
en zijn er belangrijke lessen geleerd.

 

Stress is zeer zeker niet gezond en wordt als
beroepsziekte nummer 1 gezien voor nu en de
toekomst.
Bureau Richting gaf in haar presentatie bij Schouten Zekerheid in
september de volgende cijfers:
• Meer dan een miljoen mensen loopt jaarlijks het risico op een
burn-out en andere werk gerelateerde psychische aandoeningen.
• 36% van het werk gerelateerde ziekteverzuim ontstaat door
werkstress.
• Dat zijn 7.555.000 verzuimdagen!
• De verzuimkosten bedragen 1.8 miljard.
• 38% heeft te maken met hoge taakeisen.
• 44% heeft weinig autonomie op het werk.
• 8% wordt gepest op het werk.

• 23% is slachtoffer van ongewenst gedrag van buiten de
organisatie en
• 16% is slachtoffer van ongewenst gedrag binnen de organisatie.

 

Hoe duurzaam is duurzaam als we er nog
onvoldoende voor zorgen dat er gelukkige
werknemers zijn?
Helaas maak ik ook mee dat een HR-manager aan mij moet
melden dat de kraan vanuit de directie is dichtgedraaid en dat er
voorlopig even geen doorverwijzingen voor coaching zijn. Met als
mogelijk risico dat er te laat ingegrepen wordt en er over grenzen
heen gegaan wordt. Dit heeft dan weer als gevolg dat de
herstelperiode langer duurt en de daarbij behorende kosten flink
aantikken.
Ik wil benadrukken dat het zeker niet zo is, dat alle werkgevers
nog onvoldoende doen aan preventie. Zij moeten ook vaak roeien
met de riemen die ze hebben en ook de crisis van enkele jaren
geleden speelt in sommige bedrijven nog een steeds rol.

 

Misverstand
Soms komt stress vanuit de privé sfeer en zien we de effecten
daarvan terugkomen op de werkvloer. Niet iedereen ziet in waarom
er dan toch coaching gewenst is.
Stel dat je in je privésfeer te maken hebt met een scheiding, een
rouwproces of dat je je zorgen maakt over je kinderen of
bijvoorbeeld over je gezondheid? De kans is heel reëel dat dit
merkbaar is op de werkvloer. Juist in stressvolle periodes is de
kans dat er terug gegaan wordt naar ‘oude patronen’ zeer groot.
In de coaching vraagt dat om professionele hulp van iemand die
werkelijk verstand heeft van deze materie. Ik kan je daarin
begeleiden. Bel me op voor een vrijblijvende afspraak 0180-
313038. Het is namelijk niet een kwestie van een trucje aanleren
of nog even de mouwen opstropen en een stapje extra doen. Het
vraagt om deskundigheid om werkelijk de oorzaak te ontdekken en
via een oplossingsgerichte wijze grote veranderingsprocessen te
kunnen realiseren, zodat er een duurzame relatie kan blijven
bestaan met jezelf en je (werk)omgeving. Je hebt het aan te gaan.
Weglopen is geen optie. Hier ligt een stuk verantwoordelijkheid die
altijd start vanuit jezelf.

 

“Laat je niet bang maken…

want dat geeft stress.
Maar laat het niet liggen…
want dat geeft stress.”

 

Als ik terugkijk naar mijn eigen leven ben ik zo vreselijk dankbaar
dat er een professional werd ingezet tijdens mijn ziekteproces,
waardoor ik op hele essentiële zaken verandering kon doorvoeren.
Die levenservaringen, die verworven wijsheid en alle kennis die ik
door vele succesvolle methodieken heb opgedaan, neem ik mee
als life- en bedrijfscoach in mijn werk. Met als grootste doel dat
mensen weer in hun kracht kunnen komen en met veel plezier en
geluk in het leven staan. Zij verdienen onze oprechte aandacht. De
mensen moeten mijns inziens in een bedrijf centraal staan. Zij
moeten het tenslotte uiteindelijk doen. Als we dat op een adequate
en respectvolle manier voor elkaar kunnen krijgen, kunnen we
oprecht spreken van ‘duurzame inzetbaarheid’.
Zou je het fijn vinden om na het lezen van dit blog te reageren?
Stuur dan een mail naar: joke@jomare.nl. Je kunt ook het
contactformulier op de website invullen
https://www.jomare.nl/contact
Ben je geïnteresseerd in Life Coaching, Bedrijf coaching, Kinder
coaching of Relatie Coaching? Kom dan eens vrijblijvend
kennismaken.
Ken je iemand kennen die dit blog mogelijk ook interessant zal
vinden , voel je dan vrij om het door te sturen!

 
 

« vorige pagina


Reacties


Nog geen reacties geplaatst...
Plaats uw eigen reactie


  
    Reactie:
  
    Naam:    
    E-mail:
 Uw e-mailadres wordt niet getoond